BAAS

Kotisivut1

Mitä?

Hankkeessa tuotetaan työelämävalmennusta maahanmuuttajille. Työpajatoiminnan kaltaisessa toimintamallissa opetellaan mm. yhteiskuntataitoja, kieltä ja kulttuuria, samalla kun kartoitetaan ammatillista osaamista yksilö-, sekä ryhmäohjauksen avulla. Hankkeessa pyrimme myös tukemaan ja kartoittamaan maahanmuuttajien yrittäjyysmahdollisuuksia alueella. Olemme mukana muodostamassa yhteistyöverkostoa luodaksemme tehokkaan yhteistyömallin seudun toimijoiden välillä.
 
Miksi?

Maahanmuuttajista moni jää kotouttamisjakson jälkeen vaille tukea, eikä ehdi tuossa ajassa omaksua tarvittavia valmiuksia suomalaiseen työelämään. Alueella on paljon maahanmuuttajia, jotka ovat haasteellisessa asemassa työmarkkinoilla kielellisen osaamisen vuoksi. Kielen oppiminen on monelle helpompaa ja tehokkaampaa aidossa sosiaalisessa työympäristössä.
 
Kenelle?

Työttömät maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat käytännöllistä työympäristöä kielen ja erilaisten työtehtävien oppimiseen, yrittäjyyteen, koulutukseen, suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan osallistumiseen. Toiminnan hyödyt heijastuvat välillisesti, myös maahanmuuttajien perheisiin, yhteisöihin ja heidän kanssaan työskenteleviin tahoihin.

Miten?

Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka perustana on yksilö- ja ryhmävalmennus, sekä erilaiset tapahtumat. Yksilövalmennuksen sisältö muotoutuu asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta. Ryhmävalmennuksessa sisältö on hyödyllistä työelämään ja yhteiskuntaan kuuluvaa yleishyödyllistä tietoutta. Esimerkiksi CV:n ja työhakemusten teko, piilotyöpaikat, avoimet hakemukset, työpaikkakulttuuri, työhaastattelut, yrittäjyys ja sen eri muodot, asiakaspalvelu, palveluverkosto, koulutusjärjestelmä, itsetuntemus, ammatinvalinta. Lisäksi järjestämme tapahtumia, jotka ovat avoinna kaikille ja niillä haluamme innostaa ja motivoida sekä maahanmuuttajia, että heidän kanssaan nyt, tai mahdollisesti tulevaisuudessa, työskenteleviä henkilöitä.

Katso myös: www.facebook.com/baasproject