Opinnäytetyöt

Kokkotyö-säätiö tarjoaa tutkimuksiin ja opinnäytetöihin aiheita ja mahdollisuuden suorittaa opintoihin liittyvän työn organisaatiossaan.

Tutkimuksista ja opinnäytetyön tekemisistä opiskelija hakee tutkimuslupaa ja niistä tehdään sopimus opiskelijan, oppilaitoksen ja Kokkotyö-säätiön kesken.

Sanna-Mari Levijoki
Toimitusjohtaja
Kokkola
fnaan-znev.yrivwbxv@kokkotyo.fi
Puh. 040 164 7803